Træning hos Vesterhavshund

Hos Vesterhavshund tager vi udgangspunkt i klikkertræning, som kort fortalt handler om klar kommunikation mellem menneske og hund.

Klikkertræning kort beskrevet:

  • Klikkertræning er baseret på det, vi kalder for positiv forstærkning, hvor man forstærker/belønner den adfærd, man ønsker og derved får mere af den ønskede adfærd fra hunden.
  • Når man træner positiv forstærkning, behøver man faktisk ikke en klikker. Men kan bruge en hvilken som helst anden lyd som markør for ønsket adfærd, som man bruger konsekvent, eller slet ingen lyd. Det handler om, at man belønner hunden i samme sekund, den gør det, man ønsker. 
  • Lyd gør bare belønningen mere præcis.
  • Årsagen til, at Vesterhavshund anvender en decideret klikker, er fordi den laver en kort, præcis og ens lyd, når hunden skal belønnes.

Klikkertræning lærer man ikke på en dag, og det er derfor vigtigt, at du tror på dig selv, kender dine styrker og svagheder – og er væbnet med tålmodighed.

Med praktisk erfaring og vejledning samt hele vores værdisæt fra Vesterhavshund, bliver både du og din bedste ven hjulpet godt på vej. 

Hvordan fungerer klikkertræning?

Klikkeren bruges kun til indlæring af nye øvelser og bruges til at lave et markørsignal for at fortælle hunden, at lige nøjagtig i dette øjeblik, gør du det jeg gerne vil have dig til.

Når hunden har udført den adfærd, man ønsker, og man har markeret adfærden med klikkeren, belønnes hunden. Belønner man hunden, er der stor sandsynlighed for, at den tilbyder denne adfærd igen. 

Når vi er sikre på, at hunden kan øvelsen, sætter vi et signal på. Helt konkret betyder det, at vi ikke kalder “en sit” for en sit, før hunden ikke er i tvivl om, hvad den skal.

Det gode ved en klikker er, at den har en tiendedels sekund timing. Forestil dig at du har hånden på kogepladen, du trækker hurtigt din hånd til dig, inden du når at sige av. Så lyden fra vores mund er langsommere og mere upræcis end en klikker.

Derudover bliver hunden også mindre fokuseret på godbidder, men fokuserer i stedet på, hvornår lyden kommer, der udløser en godbid. Hunden lærer desuden meget hurtigere på denne måde.

Når man træner med en klikker, er det vigtigt at være afventende. Man står helt stille som en lygtepæl, indtil klikket lyder. Først der roser vi, tager hånden i godbidtasken eller -lommen og belønner hunden. 

klikkertræning
klikkertræning

Hvis hånden er i tasken inden eller man siger “dyyyygtig”, så bliver timingen for upræcis, og vi får belønnet en anden måske uønsket adfærd. “Dygtig” er desuden ros og ikke et markørsignal.

Det er vigtigt, at vi har et FRI-signal, så hunden ikke bliver ved at tilbyde adfærd, når vi ikke er koncentreret om den, holder pause eller forlader træningsbanen.

Vi observerer hunden, vi belønner den adfærd, vi gerne vil have og ignorere det, vi ikke ønsker.

Ét klik = én godbid, også selvom det var et uheld, at der blev klikket.

Ved denne træningsform får vi selvstændige og kreative hunde, der selv tilbyder ønsket adfærd – og så er det supergod mental stimulering.

Klikkertræning er baseret på videnskabelig beviste indlæringsprincipper, som jeg vil fortælle lidt om til træningen, men som du også selv kan læse om i bogen “Klik dig til succes”, som jeg vil anbefale alle at læse, inden de får hund. 

Indtil videre har vi også brugt klikkertræning på Hvalpe Begynder, selvom vi ikke har haft en klikker til at markere, hvornår hunden gjorde det rigtige. Vi har i stedet lavet “snudetarget”, hvor vi har markeret med ”dut”, hver gang hunden duttede på vores hånd.